Ατομική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

«Ψυχοθεραπεία είναι η αρχή του δρόμου για προσωπική ολοκλήρωση με την έννοια της πληρότητας και όχι της τελειότητας»  C. Jung

«Το παράδοξο με το ζητούμενο της θεραπευτικής αλλαγής, είναι ότι όταν τελικά ο θεραπευόμενος αποδεχθεί τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι, τότε θα μπορέσει ν’ αλλάξει»
C. Rogers

Γιατί να ξεκινήσω Ψυχοθεραπεία ;

1) να διαχειριστεί αποτελεσματικά περιόδους κρίσεων και σημαντικών αλλαγών στη ζωή του (πχ διαζύγιο, πένθος, απώλεια εργασίας, ασθένεια κα)

2) να αλλάξει τα δυσλειτουργικά μοτίβα (σκέψης, συμπεριφοράς και συναισθημάτων) που παρεμποδίζουν την συναισθηματική του ωρίμανση και την επίτευξη των στόχων του.

3) ν’ ανακουφιστεί από κατακλυσμικά αρνητικά συναισθήματα και συμπτώματα ( πχ φοβίες, πανικούς ) που του αφαιρούν το δικαίωμα στο «ευ ζην».

4) να ικανοποιήσει την βασική ενόρμηση για ανάπτυξη και υγεία (OKness), με την οποία γεννιέται κάθε άνθρωπος.

5) να διευρευνήσει όλες τις πλευρές της ύπαρξης του και ν’ αντιληφθεί την σύνδεση μεταξύ τους.

6) να εξελίξει την αυθεντικότητα και τον βαθμό επίγνωσης του, ώστε να δημιουργεί πιο ουσιαστικές και αρμονικές σχέσεις

7) να επανασυνδεθεί με τον Αληθινό Εαυτό του ώστε να επιδιώξει την αυτοπραγμάτωση του και να εκπληρώσει το πλήρες δυναμικό και τα ταλέντα του.