Συμβουλευτική Γονέων

gallery-parental-consulting

Τα θέματα που συνήθως αναφέρουν οι γονείς στο πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων είναι:

 • Διαχείριση συμπεριφορών στο σχολικό ή οικογενειακό περιβάλλον,
 • Επικοινωνία με το παιδί,
 • Αναπτυξιακές δυσκολίες,
 • Αδελφικές σχέσεις,
 • Αυτονομία παιδιού,
 • Βελτίωση αυτοπεποίθησης παιδιού,
 • Οργάνωση μελέτης, Φόβοι – Φοβίες,
 • Δυσκολίες σχολικής προσαρμογής,
 • Σχολική άρνηση,
 • Κοινωνικοποίηση,
 • Εφηβεία,
 • Πένθος στην οικογένεια