Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Οι ομάδες απευθύνονται σε ενήλικες που βιώνουν κάτι σημαντικό στην ζωή τους, και έχουν την ανάγκη να το μοιραστούν και να νοιώσουν κατανόηση από τους άλλους σε ένα ασφαλές μέρος όπου το απόρρητο δεσμεύει τους συμμετέχοντες. Διατηρούν την μοναδικότητα τους στην ομάδα και βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης. Δεν αντικαθίσταται με την ατομική, όμως σε περιπτώσεις που το άτομο θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα αποκλειστικά και τα οικονομικά του δεν του επιτρέπουν ατομική μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Οι ομάδες συνθέτονται με γνώμονα την κοινή εμπειρία. Η δύναμη της ομάδας κρύβει μεγάλη ανακούφιση και προσφέρει δυνατές σχέσεις με τα μέλη της, συντροφικότητα, ανακούφιση, και τρόπους διαχείρισης του προβλήματος που κάποιος αντιμετωπίζει και επίγνωση στο πως σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους.