Αυτισμός παιδιών & εφήβων

κοινωικές δεξιοτητες

face profile

 

Δωρεάν Ψυχοκοινωνικό Έργο

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά, εφήφους και νέους ενήλικων εως 24 ετών. Παρέχονται ατομικές επισκέψεις που στην συνέχεια εντάσσονται σε κάποιες ομάδες δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, εκφρασης συναισθημάτων και λογοθεραπείας.   Είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα παρέμβασης με κύριους στόχους την ευαιθητοποίηση, και παροχής μεριμνας για ανθρώπους που το χρείαζονται.

Δηλώσεις συμμετοχής & ένταξης: 2105713460