Ψυχώσεις

 awareness2 Η ψύχωση αποτελεί μία νόσο με σταδιακή εξέλιξη, η οποία μπορεί να έχει μια οργανική βάση αλλά  οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες είναι εκείνες που καθιστούν δυνατή την εμφάνιση της νόσου στη ζωή ενός ατόμου. Η  έναρξη της εμφανίζεται νωρίς και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις της, δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός για την ψύχωση και τα χαρακτηριστικά της συμπτώματα διαρκώς αναπροσδιορίζονται. Έτσι δύσκολα  γίνεται αντιληπτή από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και από έναν ειδικό  κάποιες φορές. Δίνοντας στη νόσο έναν ίσως πιο ακριβή ορισμό, θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα σύνδρομο πολλών αλληλοσχετιζόμενων διαταραχών το οποίο έχει τις ρίζες του  σε πολυπαραγοντικά αίτια.
Η ψύχωση παρόλο που φαίνεται να κάνει την εμφάνισή της ξαφνικά, στην πραγματικότητα έχει μια χρόνια εσωτερική εξέλιξη. Η αρχική φάση της νόσου εμπεριέχει μεγάλο φόβο, ο οποίος οδηγεί τα άτομα  αυτά σε αποδόμηση  και αποδιοργάνωση της ταυτότητάς τους. Κυριεύονται από φαντασιώσεις  αφανισμού  και φόβους  καταστροφής ,οι οποίοι  οδηγούν  τον ασθενή  σε παλινδρόμηση  σε κάποιο  επίπεδο όπου να μπορεί να αναπτύξει κάποιες άμυνες. Οι φόβοι αυτοί  φανερώνονται μέσα από μία σειρά συμπτωμάτων όπως είναι οι παραισθήσεις, οι ψευδαισθήσεις, οι παράνοιες. Τα συμπτώματα αυτά  λειτουργούν σαν άμυνες , σαν  ένας  μηχανισμός επιβίωσης που αναπαριστά τη ζωή, σαν το μέσο σε μία προσπάθεια αυτοίασης, ώστε να μειωθεί ο φόβος και να δομηθεί μία νέα ταυτότητα με τη δική της λογική, τη δική της γλώσσα, αυτό που αποκαλούμε ψύχωση.

Θερπευτικοί στόχοι: Ενισχυση ενόρασης ασθενή,  θεραπευτική συμμαχία, αντιμετωπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών