Αρχική

Είναι ένα κέντρο ψυχικής υγείας που λειτουργεί από το 2013 με κεντρικό όραμα την προαγωγή της Ψυχικής υγείας και την από-στιγματοποίηση. Η Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται έχει αναπόφευκτα θέσει την αναγκαιότητα μιας ολιστικής παρέμβασης στα θέματα ψυχικής υγείας που προκύπτουν.  Βασικοί στόχοι της μονάδας είναι η  άμεση διαχείριση των συμπτωμάτων, η ενημέρωση, η πρόληψη,  καθώς κι η ψυχοκοινωνική εξέλιξη του ατόμου μέσω της θεραπείας σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες:

Αξιολόγηση, συμβουλευτική, ατομική ψυχοθεραπεία, ομαδική ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων, σχεδιασμός και συμμετοχή σε σεμινάρια, συγγραφή άρθρων, εκδηλώσεις, και προωθητικές καμπάνιες ψυχο-κοινωνικού περιεχομένου.

face profile bacp (1)